Bookmark and Share

ŠHL dospělých - 2019

Vydáno dne 01. 03. 2019 (1585 x přečteno)

Na základě vyhodnocení žádostí podaných zájemci o pořádání některého z kol ŠHL 2019 a žádostí podaných s kandidaturou do rady ŠHL rozhodla rada ŠHL takto. Vzhledem k nízkémů počtu uchazečů o pořádání soutěží zařazených do ročníku ŠHL 2019 a nulovému počtu uchazečů o členství v radě ŠHL se ročník ŠHL 2019 konat nebude. 


Počet podaných žádostí o pořádání souteže - 2 - Dolany, Přechovice

Počet podaných žádostí o členství v radě - 0

Pro rok 2019 zůstává rada ŠHL dospělých ve složení - Josef Motyka, Zdeněk Pomahač, Zdeněk Martan, Lenka Uhlířová, Jan Šefčík, Martin Kozák, Vojtěch Váňa

Hlavním pokladníkem ŠHL zůstává nadále Jaroslav Mareš z SDH Budilov, působící v radě ŠHL dětí.

Nářadí, banery, aj. zůstává uloženo po poslední soutěži u SDH Dolany.

Putovní poháry ŠHL zůstávají uloženy u posledních výherců. Muži - SDH Bezdědovice, Ženy - SDH Dolany.

Spolek Šumavská hasičská liga z.s. se neruší.

V průběhu měsíce listopadu roku 2019 bude vypsána možnost podávat žádosti na pořádání souteží ŠHL v roce 2020, dále pak možnost podávat žádosti s kandidaturou o členství v radě ŠHL.

ŠHL dětí zůstává nadále plně v kompetenci rady ŠHL dětí. 

 

Za radu Šumavské hasičksé ligy 

zapsal předseda Šumavské hasičské ligy

Josef Motyka