Bookmark and Share

ŠHL 2021 - ZRUŠENO

Vydáno dne 20. 05. 2021 (1176 x přečteno)

Na základě rozhodnutí rady ŠHL došlo ke zrušení ročníku ŠHL 2021


Na základě minimálního zájmu o pořádání soutěží a dále pak minimálního zájmu o účas v soutěžích ŠHL 2021 rada ŠHL rozhodla o opětovném zrušení celého ročníku ŠHL. 

 

Pro rok 2021 zůstává rada ŠHL dospělých ve složení - Josef Motyka, Zdeněk Pomahač, Zdeněk Martan, Lenka Uhlířová, Jan Šefčík, václav Sedlecký, Vojtěch Váňa.

Nářadí, banery, aj. zůstává uloženo po poslední soutěži 2018 u SDH Dolany.

Putovní poháry ŠHL zůstávají uloženy u posledních výherců. Muži - SDH Bezdědovice, Ženy - SDH Dolany.

ŠHL dětí zůstává nadále plně v kompetenci rady ŠHL dětí. 

V průběhu měsíce listopadu roku 2021 bude vypsána možnost podávat žádosti o pořádání souteží ŠHL v roce 2022, dále pak možnost podávat žádosti s kandidaturou o členství v radě ŠHL.

Tímto také rada ŠHL vyzývá veřejnost se zájmem o budoucnost ŠHL, aby v průbehu roku 2021 činila podpůrné kroky které by pomohly uspořádat sezonu ŠHL 2022. Dle rady je zásadní pro uskutečnění sezony 2022 účast soutěžních družstev. K tomu je potřeba tvorba nových društev v regionu a zvýšení zájmu ostatních društev o ŠHL. Dále je nutností získat nové spozory pro zatraktivnění cen pro soutěžící. V neposlední řadě jsou potřeba noví aktivní kandidáti do rady ŠHL.

 

Rada přijímá všechny podpůrné návrhy a nápady po celý rok. Po celý rok 2021 přijmá žádosti s kandidátstvím do rady ŠHL. To vše na tel.: 602 648 510.

 

Dále se rada ŠHL zavazuje, že bude činit v průběhu roku 2021 kroky, směřující k uspořádání ročníku 2022.

 

Za radu Šumavské hasičksé ligy 

zapsal předseda Šumavské hasičské ligy

Josef Motyka