Bookmark and Share

Zápis ze schůze pořadatelů soutěží ŠHL dětí

Vydáno dne 02. 03. 2023 (562 x přečteno)

Zápis ze schůze pořadatelů soutěží ŠHL dětí dne 26.2. 2023 ve Vacově


Zápis ze schůze pořadatelů soutěží ŠHL dětí
dne 26.2. 2023 ve Vacově
Přítomni : Roučka Michal ( SDH Vacov ), Fiala Josef ( SDH Žihobce ),
Martan Zdeněk ( SDH Dolany ), Kubeš Petr ( SDH Horní Poříčí ),
Mareš Jaroslav ( SDH Budilov )
Omluven : Jírovec Vladimír ( SDH Benešova Hora )
Hosté : Molitor Miroslav ( SDH Vacov )
1. Termíny soutěží v r. 2023
Dle přihlášených šesti uchazečů o pořádání soutěží v letošním roce, byly termíny určeny následovně :
25.6. Vacov od 9.00 ( neděle )
8.7. Budilov od 9.00
29.7. Benešova Hora noční od 20.00
19.8. Horní Poříčí od 9.00
26.8. Dolany od 9.30
23.9. Žihobce od 10.00.
2. Pravidla, doplnění, různé
 účast týmů přípravek hlásit pořadateli 14 dní před soutěží
 pozvánku a propozice na soutěž zveřejnit nejpozději 14 dní před jejím konáním
na firesport.eu
 povinná přípravná základna, kontrola materiálu
 pořadateli se doporučuje provádět videozáznam požárních útoků
 o zařazení případných dvou pokusů požárních útoků se bude rozhodovat na poradě vedoucích před zahájením soutěže
 byla schválena výše pořadatelského poplatku 1 000 Kč. Uhradit Jaroslavu Marešovi na první soutěži. Pořadatelské poplatky a případné dary od sponzorů budou použity na celkové vyhlášení ročníku ( poháry, medaile, ceny.. )
 přetlakový ventil ( nový ) zapůjčí na každou soutěž SDH Budilov ( poděkování Jaroslavu Marešovi )
 věkové hranice soutěžících pro rok 2023 :
mladší – rok narození 2012, 2013, 2014…
starší – rok narození 2008, 2009, 2010…
Zapsal : Michal Roučka