Bookmark and Share

Horní Poříčí 2019

Vydáno dne 17. 07. 2019 (1140 x přečteno)

Obec Horní Poříčí a SDH Poříčí si Vás dovoluje pozvat na:  II. POŘÍČSKÝ HASIČSKÝ DEN v sobotu 10. 8. 2019 od 8:30 na fotbalovém hřišti v Poříčí


POZVANKA.pdf

1. SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU O POHÁR STAROSTY OBCE - KATEGORIE: MLADŠÍ A STARŠÍ ŽÁCI

- SOUTĚŽ ZAŘAZENÁ DO DĚTSKÉ ŠUMAVSKÉ HASIČSKÉ LIGY 2019 – 5. KOLO
- PMS – VLASTNÍ
- ZAČÁTEK ÚTOKŮ: 8:45
- DALŠÍ INFORMACE JSOU UVEDENY V PROPOZICÍCH PRO TUTO SOUTĚŽ NA 2. STRÁNCE TÉTO POZVÁNKY

2. SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU O POHÁR STAROSTY OBCE - KATEGORIE DOSPĚLÍ
- SOUTĚŽ V KATEGORII – MUŽI, VETERÁNI, ŽENY
- SOUTĚŽ ZAŘAZENA DO OKRESNÍHO BODOVÁNÍ
- ZAČÁTEK SOUTĚŽE: 13:00
- DALŠÍ INFORMACE JSOU UVEDENY V PROPOZICÍCH PRO TUTO SOUTĚŽ NA 2. STRÁNCE TÉTO POZVÁNKY


Propozice dětská soutěž:
- Místo konání: fotbalové hřiště v Poříčí
- Požární útok v kategorii mladší a starší dle směrnic hry plamen platné od 1.9.2004 včetně všech dodatků + schválené upřesnění pravidel (rada dětské ŠHL)
- Rezervace pořadí na shl.firesport.eu od 27.7.2019 od 8:30 (přihlášení možno dohodnout případně emailem na: martin.kantner@seznam.cz , nebo tel: 737 382 733)
- Jeden soutěžní pokus (při účasti max. 10-12 družstev, možno druhý pokus – řešeno na poradě vedoucích)
- Pořadatel si vyhrazuje právo namátkové kontroly členských průkazek
- Kauce na protest: Kč 500,-
- Příprava základy: 5 minut
- PMS – vlastní
- Přetlakový ventil dodá pořadatel
- Soutěž je pojištěna


- Povrch: tráva, koberec u základny
- Terče: elektronické
- Zdravotní služba: zajištěna
- Občerstvení zajištěno


- Komentátor: Miroslav Molitor – SDH Vacov
- Velitel soutěže: Ing. Pavel Vašek
- Soutěží provází, muziku pouští: DJ Václav Pavlovič

Časový průběh
- 7:40 – 8:15 Příjezd a prezentace družstev, odevzdání přihlášek
8:25 – porada vedoucích
8:30 – nástup družstev
8:45 – první útok v kategorii mladší, poté hned útoky starších
8:45 – cca.11:45-12:00 průběh soutěže
cca. 12:00 - 12:15 - vyhlášení výsledků

Propozice dospělá soutěž:
- Místo konání: fotbalové hřiště v Poříčí
- Datum konání soutěže: 10. 8. 2019 od 13:00
- Soutěž v kategorii: Muži, Veteráni, ženy
- Muži, veteráni: 3x B75, ženy 2x B75
- Kontrola členských průkazek během prezentace
- Soutěž zařazena do okresního bodování
- Startovné: Kč 150,-
- Soutěž je pojištěna
- Startovní pořadí určeno dle času odevzdání přihlášky, případné úpravy startovního pořadí řešeny na místě dle dohody
- Výjimka z pravidel – pořadatel umožňuje zapůjčení jednoho soutěžícího z ostatních družstev, tento bude označen odlišným způsobem, např. oblečen ve svém dresu.
- PMS vlastní, použití přetlakového ventilu dobrovolné, (přetlakový ventil si zajistí soutěžní družstvo, odtoková hadice bude k dispozici)
- Terče elektronické
- Příprava základny: 5 minut
- Povrh: tráva, koberec kolem základny
- Rozhodčí: Pí. Boukalová, p. Boukal, p. Křivanec, p. Maršoun
- Velitel soutěže: Ing. Pavel Vašek
- Zdravotní služba: zajištěna
- Občerstvení zajištěno
- Soutěží provází, muziku pouští: DJ Václav Pavlovič

Průběh
- Prezentace od 12:30 – 13:00
- Nástup: 13:15
- První útok v pořadí muži, veteráni, poté ženy: od 13:30