Bookmark and Share

ŠHL 2022 - Zápis ze schůze

Vydáno dne 01. 03. 2022 (552 x přečteno)

Vzhledem k žádným novým kandidátům do rady ŠHL, zůstává stavající rada ve složení Josef Motyka, Zdeněk Pomahač, Vojtěch Váňa, Zdeněk Martan, Lenka Uhlířová, Jan Šefčík, Václav Sedlecký pro rok 2022.

Zúčastnění členové rady spolu se zájemci o pořádání rozhodly o uskutečnění soutěží v kategoriích mužů a žen ŠHL 2022.

Aktuální počet pořadatelů soutěží je 5, při čemž rada ŠHL preferuje min. 6 soutěží ŠHL v ročníku.  Proto se prodlužuje termín pro podání žádosti o pořádání soutěže do 30. dubna 2022. 

Platní pořadatelé a již pevné stanovené termíny jsou:

25.06.2022 - Nišovice

16.07.2022 - Novosedly

23.07.2022 - Přechovice

27.08.2022 - Dolany

10.09.2022 - Žihobce

Dále byly odsouhlaseny změny v pravidlech. Zásadní změnou je zrušení pořadatelského poplatku a vratné kauce za soutěž, dále pak zrušení povinnosti pořadatele zajistit natočení soutěže, a jiných drobnějších změn. Platná pravidla ŠHL 2022 budou vydána na stránkách ligy do 30.4.2022.

Dále rada jedná se soušasnými a novými partnery, kteří svojí jak hmotnou, tak finanční pomocí přispějí k uspořádání ročníku. Toto jednání bude probíhat zhruba do 31.3.2022. Závěr jednání bude schválen radou a projednán s pořadately. 

Vzhledem k dosud přívětivé podpoře ze strany nových partnerů ligy lze očekávat, že v rámci každé soutěže ročníku 2022 bude rada ŠHL finančně odměňovat soutěžní društva na prvních třech místech a to jak v kategorii můžů, tak v kategorii žen.