Bookmark and Share

POZVÁNKA

Vydáno dne 11. 07. 2020 (1076 x přečteno)

Obec Horní Poříčí a SDH Poříčí si Vás dovoluje pozvat: v sobotu 15. 8. 2020 od 9:00 

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU O POHÁR STAROSTY OBCE  - KATEGORIE: PŘÍPRAVKA, MLADŠÍ A STARŠÍ ŽÁCI


 

-        4. ROČNÍK SOUTĚŽE, ZAŘAZENÉ DO DĚTSKÉ ŠUMAVSKÉ HASIČSKÉ LIGY 2020

-        PMS – VLASTNÍ

-        ZAČÁTEK ÚTOKŮ: 9:15

-        DALŠÍ INFORMACE JSOU UVEDENY V PROPOZICÍCH PRO TUTO SOUTĚŽ NA 2. STRÁNCE TÉTO POZVÁNKY

 

 

v neděli 16. 8. 2019 od 10:00

 

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU O POHÁR STAROSTY OBCE -  KATEGORIE DOSPĚLÍ

-        SOUTĚŽ V KATEGORII – MUŽI, VETERÁNI, ŽENY

-        3. ROČNÍK SOUTĚŽE, ZAŘAZENÉ DO OKRESNÍHO BODOVÁNÍ

-        ZAČÁTEK SOUTĚŽE: 10:00

-        DALŠÍ INFORMACE JSOU UVEDENY V PROPOZICÍCH PRO

-        TUTO SOUTĚŽ NA 2. STRÁNCE TÉTO POZVÁNKY

OBĚ SOUTĚŽE SE KONAJÍ JEN V PŘÍPADĚ PŘÍZNIVÉHO VÝVOJE EPIDEMICKÉ SITUACE V SOUVISLOSTI S COVID 19

Propozice dětská soutěž:

-      Místo konání: fotbalové hřiště v Poříčí

-      Požární útok v kategorii mladší a starší dle směrnic hry Plamen platné od 1.9.2004 včetně všech dodatků + schválené upřesnění pravidel (rada dětské ŠHL)

-      Rezervace pořadí na shl.firesport.eu od 1.8.2020 od 9:00 (přihlášení možno dohodnout případně emailem na: martin.kantner@seznam.cz, nebo tel: 737 382 733)

-      Zařazena i kategorie přípravka

-      Soutěž proběhne na dva pokusy

-      Pořadatel si vyhrazuje právo namátkové kontroly členských průkazek

-      Kauce na protest: Kč 500,-

-      Příprava základy: 5 minut

-      PMS – vlastní

-      Přetlakový ventil dodá pořadatel

-      Soutěž je pojištěna

-      Povrch: dlažba, hřiště - tráva

-      Terče: elektronické SDH Litochovice

-      Zdravotní služba: zajištěna, občerstvení: zajištěno, dezinfekce: zajištěna, toalety: otevřeny

-      Komentátor: Miroslav Molitor – SDH Vacov

-      Velitel soutěže: Jan Fiedor, hl. rozhodčí: Martin Kantner

-      Muziku pouští: DJ Václav Pavlovič

Časový průběh

-      8:15 – 8:45 Příjezd a prezentace družstev, odevzdání přihlášek

8:50 – porada vedoucích

9:00 – nástup družstev

9:15 – první útok v kategorii mladší, poté hned útoky starších (při účasti družstev přípravky první běží tato družstva)

cca.12:00-12:15 průběh samotné soutěže

cca. 12:15 - 12:30   - vyhlášení výsledků

 

Propozice dospělá soutěž:

-      Místo konání: fotbalové hřiště v Poříčí

-      Datum konání soutěže: 16. 8. 2020 od 10:00

-      Soutěž v kategorii: Muži, Veteráni, ženy

-      Muži, veteráni: 3x  B75, ženy 2x  B75

-      Kontrola členských průkazek během prezentace

-      Soutěž zařazena do okresního bodování

-      Startovné: Kč 150,-

-      Soutěž je pojištěna

-      Startovní pořadí určeno dle času odevzdání přihlášky, případné úpravy startovního pořadí řešeny na místě dle dohody

-      Výjimka z pravidel – pořadatel umožňuje zapůjčení jednoho soutěžícího z ostatních družstev, tento bude označen odlišným způsobem, např. oblečen ve svém dresu.

-      PMS vlastní, použití přetlakového ventilu dobrovolné, (přetlakový ventil si zajistí soutěžní družstvo, odtoková hadice bude k dispozici)

-      Terče: elektronické SDH Litochovice

-      Příprava základny: 5 minut

-      Povrh: dlažba, tráva,

-      Rozhodčí: Pí. Boukalová, p. Boukal, p. Křivanec, p. Maršoun

-      Velitel soutěže: Jan Fiedor

-      Zdravotní služba: zajištěna, občerstvení: zajištěno, dezinfekce: zajištěna, toalety: otevřeny

-      Soutěží provází, muziku pouští: DJ Václav Pavlovič

 

Průběh

-      Prezentace od 09:20 – 09:50

-      Nástup: 10:00

-      První útok v pořadí muži, veteráni, poté ženy: od 10:15